Firma specjalizuje się w produkcji programów komputerowych pisanych szczególnie pod indywidualne życzenie klienta z zakresu zarządzania bazami danych
polecamy 44. ... MLM -systemsprzedaży wielopoziomowej!
    Strony WWW - wspomagane bazami MySQL (PHP) często mają edycyjną wersją tajną strony - dostępną tylko dla właściciela dającą mu możliwość osobistego nadzoru nad zawartością...
       www.magicball.pl - współpracuje z systemem MLM ...        www.nomar.pl        www.perfect.nieruchomosci.pl         www.kasiastankowska.eu
       www.michalszczepanski.eu         www.p21.ms0.p21
       www.maryguide.eu        
      N AZWA   PROGRAMU      O P I S   P R O G R A M U   C. brutto
 

48. SPRAWB

EDYCJA SPRAWOZDAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

790zł

 

47. KARDRO 

KARTA DROGOWA - EWIDENCJA RUCHU POJAZDÓW I  ROZLICZENIA KIEROWCÓW

1490 zł

  46. PITVAT (OPIS BĘDZIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE...)  
  45. MAGLOG MAGAZYN LOGISTYCZNY SUROWCÓW, DETALI I WYROBÓW PRZETWORZONYCH
Klasyczny większy magazyn zawiera ponumerowane:
 • REGAŁY
 • PÓŁKI REGAŁU - numer do góry piętra
 • MIEJSCE NA PÓŁCE - numer w kierunku głębokość regału

Pochodzące z zewnątrz lub po przetworzeniu z rodzimej produkcji produkty czy detale rozstawiane są najczęściej wózkiem igłowym.
Program kontroluje w pełni sytuację logistyczna towaru usprawniając znacznie obsługę i eliminując możliwości pomyłek...

 3600zł
  44. MAGNAT

 (FM, TORST...)

MLM

 system  sprzedaży wielopoziomowej

ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAWCÓW I SPRZEDAŻĄ Z MAGAZYNU WŁASNEGO
Program do obsługi sprzedaży wielopoziomowej w systemie MLM, t.zn.  umożliwia wystawianie faktur dla swoich sprzedawców w obie strony. Czyli za zakupione towary , uzyskując przy okazji  odpowiednie punkty dla siebie i wszystkich swoich "nad sponsorów" oraz faktury w odwrotną stronę (t. zw. FMG) stanowiącę zapłatę dla sprzedawcy uwzględniające  odpowiedni algorytm ustalonego PLANU  MARKETINGOWEGO POZIOMU I i II stopnia  . Istnieje do wyboru możliwość innego odbioru należności powyższej przez sprzedawcę w postaci upustu w trakcie kolejnego zakupu. Odpowiednie ruchy towaru odnotowane są w magazynie. Po każdym wprowadzeniu nowego sprzedawcy do sieci przez swojego "sponsora" i po każdej fakturze zmienia się zawartość t.zw. drzewka  punktów, którą w jednej z dwóch form można wydrukować sprzedawcy. Na końcu dnia można zaimportować wszystkie aktualne drzewka do odpowiedniego katalogu, z którego kopiowane są na stronę internetowa firmy sprzedającej.   więcej w opisie....
 15 900zł
  43. PIEKARZ Fakturujący program specyficzny dla piekarni z Dowodami Dostaw.
W katalogu u wyrobów użytkownik definiuje niezbędne parametry potrzebne do szybkiego wystawiania dowodów dostawy. Najważniejsze jest ustawienie pierwszego D.W. dla danego kontrahenta. Edycje następnego można zacząć powołując się na którykolwiek poprzedni modyfikując nieznacznie dane. Na bazie dowodów  automatycznie program tworzy
 • faktury po podaniu kontrahenta i zakresu dat
 • zlecenie produkcyjne na zadany dzień...
 990zł
  42. MAGAP MAGAZYN APTECZKI WEWNĘTRZNEJ -
EWIDENCJONOWANIE ZAKUPÓW I WYDAWANIA LEKÓW

Program wprawdzie powstał głównie pod kątem współpracy z programem 41. SOSD , ale z również może funkcjonować samodzielnie!
Oprócz głównego magazynu apteki, do którego wpływają z zewnątrz leki istnieje przynajmniej jedna apteczka podręczna  tzw. SZAFKA (rodzaj buforu), z której bezpośrednio jest wydawany lek wg dawek i oporach dnia ustawionych w KARCIE CHOROBY w porgramie 41. SOSD  .
Istnieje jednak niezależnie tzw. SZAFKA PACJENTA czyli leki dostarczone przez samego pacjenta.
Oprócz kontroli precyzyjnej wydawania leku pod kątem dawki, pory dnia w danym dniu program np.sygnalizuje przeterminowanie leku...
 1350zł
  41. SOSD SYSTEM OBSŁUGI SZPITALA DZIECIĘCEGO
Program specjalnie napisany dla sanatorium dziecięcego oferującego  szeroki zakres zabiegów komercyjnych i refundowanych przez NFZ..  Oprócz sprawnego gromadzenia obszernych danych o pacjencie system umożliwia sprawne:
 • zaplanowanie każdemu ilości zabiegów przez lekarza w okresie pobytu pacjenta
 • automatyczne rozplanowanie godzin wykonania na każdy dzień pobytu ( KARTY ZABIEGÓW)
 • szybkie potwierdzenie faktycznego wykonania danego zabiegu (lub jego nie wykonania)
 • odnotowuje bieżący przebieg leczenia przy współpracy z programem 42. MAGAP  ( KARTY CHOROBOWE)
 • w końcu program umożliwia uzyskanie szereg wydruków jak np. KARTA INFORMACYJNA PACJENTA ...oraz szereg wydruków statystycznych pomocnych dla księgowości
 • możliwa jest również odpowiedni przepływ danych mięcy placówką a NFZ       więcej w opisie....
 5900zł
  40. INTEBAR KOMPLEKSOWA OBSŁUGA STOŁÓWKI PRZEZ DIETETYKA-INTENDENTA 
Program został napisany specjalnie dla potrzeb SANATORIUM DZIECIĘCEGO i funkcjonuje również w DOMACH DZIECKA. 
Jest najbardziej złożonym programem żywieniowym ponieważ zakłada w żywieniu obecność różnych diet (nawet 99)  dając bardzo precyzyjne informacje odnośnie zakładanych wartości  kalorii , tłuszczów , węglowodanów czy białka w daniach czy posiłkach zsumowane również w poszczególnych grupach dietetycznych całkowicie i w przeliczeniu na jednostkę. Przez ciągłe sprzężenie z magazynem umożliwia zarówno generowanie odpowiednich "kociołkow" czyli zapotrzebowania do kuchni , jak i odpowiednich raportów całościowo-księgowych jak i dla poszczególnej diety dających obraz zarówno kosztów jak i faktycznego udziału w posiłku kalorii,  białka , węglowodanu czy tłuszczu.
 2690zł

39. APARTopty

 

 

SYSTEM OBSŁUGI WYNAJMU APARTAMENTÓW,DOMKÓW, POKOI       bardziej złożona wersja 38. APART
Program został napisany specjalnie na zlecanie dla potrzeb
OŚRODKA WCZASOWEGO O ZRÓŻNICOWANEJ STRUKTURZE OBIEKTÓW WYNAJMU ELEMENTÓW:    

 • dla opłat STAŁYCH – za pokoje, domki, apartamenty, pawilony...

 •  dla opłat DODATKOWYCH (innych) – posiłki, sprzęt wypoczynkowy, elementy dodatkowego wyposażenia (telewizor, czajnik, prąd,...)

 więcej w opisie....

3000 zł

 

38. APART

 

SESTEM OBSŁUGI WYNAJMU APARTAMENTÓW, DOMKÓW I POKOI - z przeznaczeniem zwłaszcza dla Ośrodków Wczasowych.

Program przy innym nazewnictwie może zostać zmodyfikowany do potrzeb np. Spółdzielni Mieszkaniowej, czy Hotelu.

1400 zł

 

37. REJZAM

REJESTR UMÓW , ZLECEŃ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  - EDYCJA I EWIDENCJA

 • rozbudowany program kontrolujący prawidłowe naniesienie umów i zleceń łącznie z jej przebiegiem, czyli aneksami i fakturami zapłaty i nr KS niezależnie dla każdego z typów umowy czy zlecenia, .zapisując również przelicznik na EURO.  Zamówienia są prowadzone w zależności od wartości zamówienia w czterech niezależnych rejestrach oraz wiąże się je z określonym  zleceniem bądź umową lub jak samodzielne zamówienie . Rejestry można wydrukować zgodnie z aktualnymi wymaganiami jak również dostępne są wydruki zbiorcze realizujące odpowiednie filtry.

2600 zł

 

36. MAGAW

MAGAZYN WEWNĘTRZNY DLA WYDAWANIA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I INNYCH

 • chociaż pisany na zamówienie średniej wielkości firmy – jest pozbawiony wszelkich ograniczeń odnośnie osób korzystających czy wielkości asortymentu. Przy zakupie definiuje się  kolejną cenę zakupu i ilość asortymentu pochodzącą od wskazanego kontrahenta.  Gwarantuje podgląd zarówno kartoteki-historii asortymentu jak i stanu i historii osoby wypożyczającej, stany magazynowe, automatyczne kontrolowane przeniesienie stanów kartotek na kolejny rok ...itd   

1300 zł

 

35. BIBLIO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BIBLIOTEKI ZAKŁADOWEJ  ale nie tylko!

 • program może obsługiwać dowolnej wielkości bibliotekę  nie ograniczoną ilością voluminów czy, czy czytelników.

990 zł

 

34. ODPADY

 

PROWADZENIE EWIDENCJI KART PRZEKAZANIA ODPADÓW

 • prowadzonych przez terenowy ZGO  (ZARZĄD GOSPODARKI ODPADAMI). Na podstawie specjalnie skonstruowanego słownika odpadów uwzględniającego aktualne przepisy , słowników firm i pojazdów użytkownik wystawia odpowiednie karty przekazania , a program umożliwia wydruk w postaci zgodnej z wymaganą przepisami KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW oraz zapewnia wszelkie wydruki statystyczne konieczne dla przedłożenia jednostkom nadrzędnym terytorialnym.

1290 zł

 

33. QCEN

ODPOWIEDŹ  NA OFERTY CENOWE

 • napisany dla firmy handlującej artykułami papierniczymi, będącej zarazem drukarnią - na podstawie zaimportowanych z magazynu własnego towarów i zgłoszonych przetargów kontrolując odpowiednio upusty czy marży tworzy użytkownik odpowiednie propozycje cenowe i na ich bazie wydruki ofert.

700zł

 

32. DZIENNIK

 • Do szybkiej i wygodnej rejestracji pism przychodzących i wychodzących dowolnego typy ustawianego przez użytkownika

1000 zł

31. BUDZETP

Budżet przedszkola (wydzielony z 28. P21)

 • w zakresie roku kalendarzowego daje możliwość ustawienia dowolnej struktury paragrafów i rozdziałów, zaplanowania rocznego przydziału funduszy, zapis bieżący wydatków na odpowiednim paragrafie, rozdziale oraz podgląd i wydruk bieżącego stanu budżetu.

250zł

 

30. INTEP4

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA MAGAZYNU KUCHNI

 • Zwłaszcza stołówki P R Z E D S Z K O L A , SZKOŁY (też obl. zaw.kcal.,węgl.,tłuszcz.,bialk.)

800zł cena  we Wrocławiu

 

29. BAR     

Program został napisany specjalnie dla potrzeb obsługi magazynu kuchni OŚRODKA WCZASOWEGO:
 • realizuje automatyczny system obliczania kalorii oraz rozliczania stanów magazynu kuchni dający pełną kontrolę zarządzającemu ośrodkiem...

1900zł

 

28. P21

 

Wszystko dla  Przedszkola  (cena sztywna brutto!!) 
6 prawie niezależnych programów w jednym!

 1. Kadry pracowników , staż, urlopy odpowiednie pisma...

 2. Sprawy płacowe , które dokonuje dyrektor placówki: przeszeregowania, podwyżki

 3. Wykaz dzieci listy, odpłatności...

 4. Budżet przedszkola struktura paragrafów i rozdziałów, planowanie wydatków i ich kontrolowany rozchód

 5. Niezależny raport kasowy

 6. Różne dla intendenta: szybka edycja jadłospisu, rejestry pism przychodzących i wychodzących, ewidencja czasu pracy , odpłatność za miejsca, lista płac kuchni

1000zł 

cena  we Wrocławiu

 

27.FAKTUMOW

UMOWY – USTALENIA – FAKTURY

 • specjalnie pisany program dla potrzeb większej przychodni , która oprócz usług oferuje możliwość wynajmu  pomieszczeń. Użytkownik ustawia warunki umowy w niezależnych grupach najmu, usług zdrowotnych i profilaktycznych. W wyniku nich program generuje automatycznie wydruk umowy w postaci gotowej do podpisania oraz w oparciu o zadany okres ważności umów co miesięczny zestaw gotowych faktur. Daje oczywiście możliwość modyfikacji, wystawienia korekty faktury czy utworzenia faktury niezależnej jak w każdym programie fakturującym. 

3200 zł

 

26. PHSM

Produkcyjno-Handlowy System Magazynowy (sieciowy)

 • Więcej znacznie niż handlowy, wkraczający w organizację produkcji, przygotowany do współpracy z systemem księgowym i dający wszelkie dane dla sprawnego zarządzania większym  przedsiębiorstwem...

8200 zł

 

25. FIKS

 

Finansowo-Księgowy : nowoczesny sieciowy program 

 • bez ograniczeń związanym z wielkością zarządzanego przedsiębiorstwa dostosowany do współpracy z innymi programami (transmisje danych, i.t.d.) Zapewnia import faktur z automatycznym rozksięgowywaniem na konta wg zasad ustalonych przez użytkownika z poziomu obsługi programu. Zwłaszcza współpracuje z  programami poniżej opisanymi: PHSM i FAKTUMOW. 

6400 zł

 

 

24. FAKTADW4

Samodzielny program fakturujący

 • sprzężony z prostym systemem automatycznego zciągania z magazynu wewnętrznego i wprowadzania na magazyn bez kartotek, czyli zachowania historii przepływu towaru.

590 zł

 

23. FAKTADW

Samodzielny program elegancki fakturujący

 • również w języku niemieckim w dowolnej walucie, bogaty w odpowiednie zestawienia , podsumowania

790 zł

 

22. LOTY

Program w pełni obsługujący zawody gołębi pocztowych

790 zł

 

21. BADANIA2

Jak 20. BADANIA

 • ale z nieograniczoną ilością cenników niezależnych dla różnych kontrahentów-klientów

2400 zł

 

20. BADANIA

Przystosowany do szybkiej rejestracji pacjentów

 • w gabinetach zwłaszcza o dużej liczbie zabiegów, pacjentów.. i.t.p. szczególnie w dużych przychodniach - wydruki odpowiednich zestawień – liczy wg wybranego cennika usług (np.5 cenników)

2200 zł

 

19. GABINET

Program statystyczny dla przychodni

 • wykazuje wszelkie koszty usług , całościowo i dla zadanego lekarza, gabinetu, pacjenta..

1900 zł

 

18. AUTORAD

Mały magazyn chłodnic samochodowych (np. chłodnic!)

 • jednak jest rodzajem wielo-magazynu – każdy typ samochodu ma jakby swój niezależny magazyn chłodnic. Ilość magazynów nieograniczona!!!

500 zł

 

17. KRET

Pomaga właścicielom przynajmniej kilku sklepów

 • rozdzielać optymalnie kredyty na poszczególne sklepy jako prognoza na bazie wyników wyników sprzedaży z poprzednich miesięcy.

1300 zł

 

16. ZBYT  

FAKTUROWANIE specyficzne

 • dla Zakładu Narzędziowego  pod kątem produkcji!. uwzględniające kody  wydziałów, rodzaje sprzedaży, środek transportu, typ waluty, rodzaj NIP-u.... i inne specyfiki sprzedaży z produkcji!

500 zł

 

15. EMM  

Ewidencja Materiałów  Mechanicznych

 • dla Zakładu Narzędziowego  pod kątem produkcji!. Generuje Wz , Rw kontrolując również prawidłowy rozchód. Itd.

1500 zł

 

14. TOZ  

Tworzenie Optymalnego Zamówienia

 • na bazie istniejącego programu magazynowego - wskazując optymalnego dostawcę różne wersje zapytaniami cenowymi  na wstępie lub nie. Z możliwością eksportu z programów magazynowych WF MAG , Subiekt... lub magazyn samodzielny.Doskonały dla dużej różnorodności części i oferujących je kontrahentów(np. układy scaline, tranzystory...)

1990 zł

 

13. FOBTAB

Współpracuje z  12. EUROTAB obsługując na osobnym stanowisku tylko tablice obce.

800 zł

 

12. EUROTAB

Jak 11. MASTAB

 • z rozszerzenie o współpracę z tablicami obcymi t.j. pożyczanymi od konkurencji, plus różne exporty do excel z możliwością wysyłania danych do klientów pocztą e-mail

8800 zł

 

11. MASTAB 

Kompleksowy ,dla firm reklamowych oferujących reklamę na wielkich tablicach

 • pełny system rezerwacji i umów z automatycznym fakturowaniem bez ograniczenia ilości tablic, słupów, lokalizacji, miejscowości  - napisany dla firmy  MAS , EUROAWK  niemiecko polskiej z możliwością przełączania programu w  dowolnej chwili na wersję niemieckojęzyczną lub polską z obsługą kontraktów z przelicznikami w dowolnej walucie, daje szybką orientację o stanie zajętości nośników i. t. d.

7900 zł

 

10. FAKT- P 

Mały program fakturujący pod potrzeby np. piekarni 

390 z

 

9. RAPORT __KASOWY

pełna kontrola, szybka informacja     

600 zł

 

8. KADRY-DZ

Jak 7. , ale z korygującym importem danych pracowników pobieranych z programu kadrowego

2100zł  

 

7. OUT-DZ  

program dla osoby organizującej szkolenia – jako niezależny

2100 zł

 

6. CID     

Centrum Informacji i Doradztwa - dla Biura Zatrudnienia

2290 zł

 

5. KADRY-małe

System KADROWY jedno - stanowiskowy

620 zł

 

4. KADRY

System KADROWY zwłaszcza dla dużych firm-sieciowy

4300 zł

 

3. KWD   

Bieżąca kontrola wpłat dzierżawców

790 zł

2. PRZEKAZ

Pełna ewidencja płatności,

 • wydruk przekazów bankowych i osobistych. W kilku wersjach dla różnych drukarek i postaci wydruków narzucanych przez a pocztę gotowych blankietach. (osobiste i bankowe)

490 zł

 

1. SEPP 

Pełna ewidencja płatności, wydruk przelewów.

490 zł