przemysłowe strony WWW - SQL, PHP - umieszczanie, administracja... * SPRAWB * KARDRO * PITVAT * MAGLOG * MAGNAT * PIEKARZ * MAGAP * SOSD * INTEBAR * APARTopty * APARTY * REJZAM * MAGAW * BIBLIO * ODPADY * QCEN * DZIENNIK * BUDZETP * INTEP4 * BAR * P21 * FAKTUMOW * PHSM * FIKS * FAKTADW4 * FAKTADW * LOTY * BADANIA2 * BADANIA * GABINET * AUTORAD* KRET * EMM * TOZ * FOBTAB * EUROTAB * MASTAB * FAKT _ P * RAPORT KASOWY * KATDRY-DZ * OUT-DZ * KADRY=małe * KADRY * KWD * PRZEKAZ * SEPP *