Waterless Concepts
  Poland Sp. z o.o.
  ul. Zamoyskiego 12
  34-500 Zakopane
 
 
   Konto: Alior Bank
   74 2490 0005 0000
   4520 8966 3256  

   tel.: +48 601 443 203
 
Rejestracja Nowego Dystrybutora      
Wypełnij formularz i wyślij pierwsze zamówienie
Dane podstawowe:
Firma / Nazwisko i Imię: wymagane!
(cd j.w. )
Kod: wymagane!
Miasto: wymagane!
Adres (ulica, nr domu...): wymagane!
NIP: , PESEL: wymagany conajmniej
jeden z nich!
Kraj: wymagane!
Dane kontaktowe:
e-mail:
telefon kontaktowy: wymagane!
Adres do korenspondencji i wysyłki zamówień jeśli inny niż wyżej:
Firma/Nazwisko i Imię:
Ulica, nr domu...:
Kod + Miasto:
Kraj:
Wejście do sieci i pierwsze zamówienie:
Mój Sponsor nr ID: wymagane! (gdy znany Sponsor)
j.w. Nazwisko i Imię: j.w. ważna kolejność: Nazwsko, Imię
Za moje pierwsze zamówienie proszę o wystawienie:
Faktura
Wybieram sposób płatności:
ZP - Za Pobraniem PB - Przel. Bank. ZG - Zapł. Gotówką
Wybieram stopień zastrzeżenia moich danych: :
dostępne w całości ||  częściowo(tylko ID, F./Nazw. i Im.) ||  całkowicie(ID)
Koniec formularza! ( 6 )
Wysłać zamówiemie ?